Til innhold

Uttalelse til høring av lokal forskrift om lavutslippssone for tunge biler i Oslo kommune

Bydel Frogner har flyttet kontorer fra Sommerrogata 1 til Drammensveien 60.