Til innhold

Status for innføring av permanent beboerparkering i bydel Frogner

Bydel Frogner har flyttet kontorer fra Sommerrogata 1 til Drammensveien 60.