Til innhold

Konseptvalgutredning (KVU) for bygging av Omsorg+ boliger

Bydel Frogner har flyttet kontorer fra Sommerrogata 1 til Drammensveien 60.

Publisert dato: 01.09.2017