Til innhold

Uttalelse til innspill til konseptvalgutredning for Huk servicebygg

Bydel Frogner har flyttet kontorer fra Sommerrogata 1 til Drammensveien 60.