Til innhold

Delegasjon av myndighet for behandling av uttalelser etter alkoholloven sommeren 2017

Bydel Frogner har flyttet kontorer fra Sommerrogata 1 til Drammensveien 60.