Til innhold

Delegasjon av myndighet for behandling av uttalelser etter alkoholloven sommeren 2017