Til innhold

Langviksveien 15B, gnr/bnr 2/268 - uttalelse til rammesøknad, bruksendring