Til innhold

Josefines gate 30, gnr/bnr 214/176 - uttalelse til rammesøknad, bruksendring fra offentlig formål til hotell