Til innhold

Møte i Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. juni 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Innkalling

Husk 26 Vedlegg 1 forsiden.Godkjenning av innkalling og saksliste HUSK 06.06.17 (PDF 105KB)

Protokoll

PS 73 Vedlegg. Foreløpig protokoll Husk 06.06.17(1) (PDF 369KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 26/17
PS 27/17
PS 28/17
PS 29/17
PS 30/17
PS 31/17
PS 32/17
PS 33/17
PS 34/17
PS 35/17
Delegasjon av myndighet for behandling av uttalelser etter alkoholloven sommeren 2017
PS 36/17
PS 37/17
PS 38/17
Lucky Bird Bogstadveien, Bogstadveien 20 - uttalelse til søknad utvidelse av areal ute
OSAK 3/17