Til innhold

Møte i Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. mai 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Innkalling

Sakslisten til Husk møte 02.05.17 (PDF 5KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 10/17
PS 11/17
PS 12/17
PS 13/17
Referat for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.04.2017
PS 14/17
PS 15/17
PS 16/17
PS 17/17
PS 18/17
PS 19/17
PS 20/17
PS 21/17
PS 22/17
PS 23/17
PS 24/17
PS 25/17
OSAK 2/17
Uttalelser til salgs- og skjenkebevillinger behandlet på delegert myndighet