Til innhold

Møte i Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 28. februar 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Saker til behandling

SakTittel
17/17
Godkjenning av innkalling og saksliste
18/17
Godkjenning av protokoll møte 31.01.2017
19/17
20/17
21/17
22/17
23/17
24/17
25/17
26/17
27/17
Referat fra Startmøte 10.02.2017
28/17