Til innhold
Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Møte i Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 14. juni 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Innkalling

Møteinnkalling HUSK 14.06.16 (PDF 87KB)

Saker til behandling

SakTittel
41/16
Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden
42/16
43/16
44/16
Handlingsplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2015–2017 - status for oppfølging av tiltak per mai 2016
45/16
46/16
47/16
48/16