Til innhold

Møte i Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 3. mai 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Innkalling

Møteinnkalling HUSK 03 05 2016 (PDF 87KB)

Saker til behandling

SakTittel
31/16
Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden
32/16
33/16
34/16
35/16
36/16
Lofthus Samvirkelag LL, Wergelandsveien 17 - ny serverings- og skjenkebevilling - eierskifte
37/16
Sumo Solli plass AS, Henrik Ibsens gate 90 - ny serverings- og skjenkebevilling - eierskifte
38/16
39/16
40/16