Til innhold

Møte i Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. februar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomité 02.02.16(1) (PDF 107KB)

Protokoll

Protokoll Frogner helse-, ungdom-, sosial- og kulturkomité 02.02.16 - foreløpig (PDF 379KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/16
Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden
2/16
Veileder for uteserveringer i Oslo
3/16
4/16
5/16
6/16
7/16
Fornyelse av salgs og skjenkebevillinger for perioden 2016-2020
Orienteringssaker
8/16
Revisjonsrapport introduksjonsprogrammet nyankomne innvandrere
9/16
Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten - tilsynsrapport 2/15
10/16
11/16
12/16