Til innhold

Møte i Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Onsdag 9. desember 2015

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Møteinnkalling Frogner helse-, ungdom-, sosial- og kulturkomité 09.12.2015 (PDF 112KB)

Protokoll

Foreløpig protokoll Frogn helse-, ungdom-, sosial- og kulturkomité 09.12.2015 (PDF 485KB)

Saker til behandling

SakTittel
81/15
Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden
82/15
83/15
74/15
84/15
85/15
86/15
Tilsynsutvalg I (Majorstutunet og Fagerborghjemmet / avd Norabakken) - oppnevning for perioden 205-2019
87/15
Tilsynsutvalg II (Frognerhjemmet og Uranienborghjemmet) - oppnevning for perioden 2015-2019
88/15
Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten - oppnevning for perioden 2015-2019
89/15
Tidemandstuen og Frogner frivilligsentral - oppnevning for perioden 2015-2019
90/15
Oppnevning til driftsstyrene ved Bygdøy, Majorstuen, Ruseløkka og Uranienborg skole
91/15
Oppnevning av representanter til friluftslivets og idrettens samarbeidsutvalg (FISU) for perioden 2015-2019
92/15
Møteplan for 2016
93/15
94/15
Delegasjon av deler av bydelsutvalgets myndighet til bydelsdirektørn ved behandling av høringsuttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger
95/15
96/15
97/15
98/15
Saga Hotel Oslo, Eilert Sundts gate 39 - utvidelse av areal til også å omfatte Holmeboes gate 8
99/15
100/15
Majorstutunet bo- og behandlingssenter - rapport fra uanmeldt tilsyn 09.06.15 - svar fra SYE
101/15
Fagerborghjemmet og Norabakken - rapport fra meldt tilsyn 18.09.15 - svar fra SYE
102/15
Majorstutunet bo- og behandlingssenter - rapport fra meldt tilsyn 15.09.15 - svar fra SYE
103/15
Bevillinger behandlet på delegert myndighet