Til innhold

Møte i Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 16. juni 2015

Tid

klokken 17:30

Innkalling

Møteinnkalling Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite 16.06.2015 (PDF 106KB)

Protokoll

Sak 116 Protokoll fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen 16.06.2015 (PDF 135KB)

Saker til behandling

SakTittel
48/15
Sak 128 Avviksrapport pr 30. april 2015 - saksfremlegg med vedlegg
49/15
Sak 129 Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026
50/15
Sak 130 Skolebehovsplan 2016 - 2026 - høringsutkast
51/15
Sak 131 Oslo Mikrobryggeri, Bogstadveien 6 - uteservering - saksfremlegg og vedlegg
52/15
Sak 132 Onda, Stranden 30 - innførsel til egen virksomhet - samsfremlegg og vedlegg
53/15
Sak 133 Studenten Bar, Parkveien 1 - fornyelse av skjenkebevilling - saksrfremlegg og vedlegg
54/15
Sak 139 Innovasjonsplan Bydel Frogner 2015 - 2016 - saksfremlegg og vedlegg
55/15
Sak 140 Bevillinger behandlet på delegert myndighet - saksfremlegg og vedlegg
56/15
Sak 141 Brukervalg - stasjonær hjemmesykepleie pr april 2015
57/15
Sak 142 Tilsynsrapport fra tilsyn ved Fagerborghjemmet Norabakken 16.03.2015 - svar fra SYE