Til innhold

Møte i Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 5. mai 2015

Tid

klokken 17:30

Innkalling

Møteinnkalling Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite 05.05.2015 (PDF 105KB)

Protokoll

Protokoll Frogner helse-, ungd-, sosial- og kulturkomiteen 05.05.2015 (PDF 125KB)

Saker til behandling

SakTittel
33/15
34/15
35/15
36/15
37/15
38/15
Bevillingssøknader behandlet på delegert myndighet i april 2015
39/15
Brukervalg i hjemmetjenesten - saken vil bli sendt ut til BU 12.05.2015
40/15
Tilsynsrapport fra tilsyn ved Frognerhjemmet 27.11.2014 – svar fra Sykehjemsetaten
41/15
Tilsynsrapport fra tilsyn ved Uranienborghjemmet 11.12.2014 og 09.01.2015 - svar fra Sykehjemsetaten
42/15
Tilsynsrapport fra tilsyn ved Majorstutunet bo- og behandlingssenter 06.03.2015 – svar fra SYE