Til innhold

Møte i Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 7. april 2015

Tid

klokken 17:30

Innkalling

Møteinnkalling Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite 07.04.2015 (PDF 107KB)

Protokoll

Protokoll Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite 07.04.2015 (PDF 143KB)

Saker til behandling

SakTittel
18/15
Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden
19/15
20/15
21/15
22/15
23/15
24/15
25/15
26-31/15