Til innhold

Møte i Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 3. mars 2015

Tid

klokken 17:30

Innkalling

Møteinnkalling helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen 03.03.2015 (PDF 106KB)

Protokoll

Protokoll HUSK 03.03.2015 (PDF 139KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/15
Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
Klage på Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner
8/15
Opprettelse av nytt inntaksområde på ungdomstrinnet for Fagerborg skole
9/15
Crepe Maison, Sørkedalsveien 3A - ny bevilling
10/15
Bydelens behandling av salgs- og skjenkesaker
11/15
12/15
13/15
14/15