Til innhold

Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite


Anne Kruke Indreberg

Politisk sekretær

Telefon: 476 12 437

E-post:

Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Komiteen behandler saker som gjelder bydelens helse- og sosialtjenester, barnevern, rusmiddelomsorg, tjenester til eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, arbeid med flyktninger og innvandrere, frivillighetsmidler, skjenkebevilling og salg av alkohol.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Bastiansen, Carl-Henrik Sand (Høyre)

Nestleder av Frogner arbeidsutvalg
Nestleder av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 938 64 139

Løken, Lene (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 909 34 512

Brodal, Stig-Erling (Fremskrittspartiet)

Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 968 08 126

Borge, Hans Magnus (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 901 50 554

Lie, Jens Jørgen (Høyre)

Leder av Frogner arbeidsutvalg
Leder av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 417 20 232

Bjørnøy, Stian (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 984 76 040

Kjendlie, Ole Jacob (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 911 47 646

Mathisen-Rue, Ole Martin Strencbo (Høyre)

Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 965 09 130

Bastiansen, May Lene Sand (Høyre)

Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 452 75 053