Til innhold

Møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 14. mai 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg, Huk

Sted

Drammensveien 60

Om møtet

Disse vedlegg vil også ligge som lenker i saksframlegget når de blir publisert:

Avviksrapport per 31.03.2019 for Bydel Frogner: Vedlegg 1

Avviksrapport per 31.03.2019 for Bydel Frogner: Vedlegg 2

Kvartalsrapport 1 2019 for BF: Vedlegg 1

Kvartalsstatistikk 1 2019 for BF: Vedlegg 1

Aktuelle sykkeltiltak i Bydel Frogner: Vedlegg 1

Aktuelle sykkeltiltak i Bydel Frogner: Vedlegg 2

Aktuelle sykkeltiltak i Bydel Frogner: Vedlegg 3

Orientering om uttalelse, bruksendring, Bogstadveien 1: Vedlegg 1

Oslo kommunes prinsipper for universell utforming - høring: Vedlegg 1

Confusion - Henrik Ibsens gate 90 - Uttalelse, uteservering: Vedlegg 1    

Confusion - Henrik Ibsens gate 90 - Uttalelse, uteservering: Vedlegg 2

Innkalling

Innkalling BU-møte 14.05.2019 med komiteenes innstillinger og ny sak 89 (PDF 423KB)

Protokoll

Protokoll BU 14.05.19 (PDF 370KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 70/19
PS 71/19
Protokoll Bydelsutvalget 02.04.2019
PS 72/19
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 07.05.2019
PS 73/19
Protokoll Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen 07.05.2019
PS 74/19
PS 75/19
PS 76/19
Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.05.2019
PS 77/19
PS 78/19
Aktuelle sykkeltiltak i Bydel Frogner; Slemdalsveien, Colbjørnsens gate, Suhms gate og Bygdøy allé
PS 79/19
Orientering om uttalelse – bruksendring fra kafe til detaljhandel, Bogstadveien 1
PS 80/19
Oslo kommunes felles prinsipper for universell utforming - høring
PS 81/19
PS 82/19
PS 83/19
PS 84/19
PS 85/19
PS 86/19
PS 87/19
Confusion - Henrik Ibsens gate 90 - Uttalelse til søknad til utvidelse av areal til uteservering
PS 88/19
New Dehli - Tjuvholmen allé 2 - Uttalelse til søknad til utvidelse av areal til uteservering