Til innhold

Møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. april 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg, Huk

Sted

Om møtet

Disse vedlegg vil også ligge som lenker i saksframlegget når de blir publisert:

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 04.02.2019, rapport: Vedlegg 1

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 04.02.2019, SYE: Vedlegg 2

Frogner kino, Frognerveien 30 B - uttalelse til ny skjenkebevilling: Vedlegg 1

Frognerstranda Kro, Frognerstranda 4 – uttalelse til utvidet skjenketid: Vedlegg 1

Revidert reglement for bydelene - høring, utkast: Vedlegg 1

Revidert reglement for bydelene - høring, reglementsspeil: Vedlegg 2

Referat Startmøte 07.02.2019: Vedlegg 1

Avviksrapport per 28.02.2019: Vedlegg 1

Implementering av Handlingsplan for en aldersvennlig by: Vedlegg 1

Implementering av Handlingsplan for en aldersvennlig by, rapport: Vedlegg 2

Oslo KAS, Jacob Aalls gate 54, uttalelse, plantegning: Vedlegg 1

Oslo KAS, Jacob Aalls gate 54, uttalelse, bilde: Vedlegg 2

 

 

 

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.