Til innhold

Møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 5. februar 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg, Huk

Sted

Om møtet

Disse vedlegg vil også ligge som lenker i saksframlegget når de blir publisert:

Brukerundersøkelse Ung Jobb 2018: Vedlegg 1

Brukerundersøkelse Ungdomsdagen 29.10.2018: Vedlegg 2

Brukerundersøkelse Ungdomsdagen 29.10.2018, korigert: Vedlegg 2

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet: Vedlegg 1

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet: Vedlegg 2

Tilsynsrapport Frognerhjemmet: Vedlegg 1

Tilsynsrapport Frognerhjemmet: Vedlegg 2

Old Irish Pub, Kirkeveien 64A, plantegning: vedlegg 1

Høringsnotat om forskrift om parkeringstillatelser ved bildeling: Vedlegg 1

Uttalelse til revidert forslag Pilestredet 75C, Arcasa: Vedlegg 1

Uttalelse til revidert forslag Pilestredet 75C, Illustrasjoner: Vedlegg 2

Uttalelse til revidert forslag Pilestredet 75C, tidligere vedtak: Vedlegg 3

Uttalelse til naboinformasjon, sykkelfelt i Gyldenløvesg, naboinf: Vedlegg 1

Uttalelse til naboinformasjon, sykkelfelt i Gyldenløvesg, Niels Juelsg: Vedlegg 2

Uttalelse til naboinformasjon, sykkelfelt i Gyldenløvesg, Schivesg: Vedlegg 3

Uttalelse til naboinformasjon, sykkelfelt i Gyldenløvesg, prosjekt: Vedlegg 4

Uttalelse til naboinformasjon, sykkelfelt i Gyldenløvesg, innspill: Vedlegg 5

Kongen Marina as, Frognerstranda 4, uttalelse, tegning: Vedlegg 1

Uttalelse til revisjon av forskrift beboerparkering: Vedlegg 1

 

 

Innkalling

Møteinnkalling BU 05.02.19 (PDF 2,5MB)

Protokoll

Protokoll BU 05.02.2019 (PDF 517KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 1/19
PS 2/19
PS 3/19
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 29.01.2019
PS 4/19
Protokoll Helse, - unge, - sosial- og kulturkomiteen 29.01.2019
PS 5/19
PS 6/19
PS 7/19
PS 8/19
PS 9/19
PS 10/19
PS 11/19
PS 12/19
PS 13/19
PS 14/19
Uttalelse i forbindelse med oppstartsmøte - Hegdehaugsveien 28 - Lille Uranienborg - Camilla Colletts kvartal
PS 15/19
PS 16/19
PS 17/19
Uttalelse til naboinformasjon i forbindelse med etablering av sykkelfelt i Gyldenløves gate
PS 18/19
Brukerundersøkelse blant ungdom i forbindelse med Ungjobb 2018 og Ungdomsdagen 29.10.2018
PS 19/19
PS 20/19
PS 21/19
PS 22/19
Kongen Marina as, Frognerstranda 4 - uttalelse til søknad om utvidet areal og utvidet åpningstid
PS 23/19
PS 24/19
Osak 1/19