Til innhold
Frogner bydelsutvalg

Møte i Frogner Bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 16. oktober 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydel Frogner har flyttet til nye lokaler i Drammensveien 60

Sted

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etasje, HUK

Om møtet

Disse vedlegg vil også ligge som lenker i saksframleggene når de blir publisert:

Innspill til handlingsplan for sykkelveinettet: vedlegg 1

Uttalelse til etablering av ladestasjoner for elbil: vedlegg 1

Pilotprosjekt - varig tilrettealgt arbeid (VTA): vedlegg 1

Status tiltaksarbeid Plan for folkehelse og frivillighet: vedlegg 1

Status kvalifiseringsprogrammet: vedlegg 1

Avviksrapportering per 31.08.18: vedlegg 1

Avviksrapportering per 31.08.18: vedlegg 2

Tertialrapport per 31.08.18: vedlegg 1

Tertialrapport per 31.08.18: vedlegg 2

Tertialstatistikk per 31.08.18: vedlegg 1

Høring - Regional utviklingsplan 2035: Vedlegg 1

Høring - Regional utviklingsplan 2035: Vedlegg 2

Høring - Regional utviklingsplan 2035: Vedlegg 3

Forskrift om åpningstider for skjenkesteder: vedlegg 1

Forskrift om åpningstider for skjenkesteder: vedlegg 2

Forslag til Handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo: vedlegg 1

Forslag til Handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo: vedlegg 2

 

Innkalling

Møteinnkalling BU 16.10.18 med komiteenes innstillinger (PDF 522KB)

BU-saksliste 16.10.2018 (PDF 89KB)

Protokoll

Protokoll BU-møte 16.10.2018 (PDF 468KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 143/18
PS 144/18
PS 145/18
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 09.10.2018
PS 146/18
Protokoll Helse, - unge, - sosial- og kulturkomiteen 09.10.2018
PS 147/18
PS 148/18
PS 149/18
Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.09.2018
PS 150/18
PS 151/18
PS 152/18
Uttalelse til oppstart regulering - Parkveien 27-31 og Uranienborgveien 3-7
PS 153/18
PS 154/18
PS 155/18
PS 156/18
PS 157/18
PS 158/18
Pilotprosjekt - varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi (VTA)
PS 159/18
PS 160/18
Oppnevning av nytt medlem i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
PS 161/18
PS 162/18
PS 163/18
Vinoteket, Henrik Ibsens gate 60 A, uttalelse til søknad om skjenkebevilling
PS 164/18
PS 165/18
PS 166/18