Til innhold

Møte i Frogner Bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. mars 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Om møtet

Innleder på BU-møtet er:

Utdanningsetaten som informerer om skolebehovsplanen og høringen som kommer. 

 

Disse vedleggene vil også ligge som vedlegg i saksframlegget når de blir publisert:

Behandling av Plan for folkehelse og frivillighet: vedlegg 1

Behandling av Plan for folkehelse og frivillighet: vedlegg 2

Avviksrapport 2017: vedlegg 1

Avviksrapport 2017: vedlegg 2

Årsberetning 2017: vedlegg 1

Åsstatistikk 2017: vedlegg

Regnskap 2017: vedlegg 1

Referat Startmøte: vedlegg

Økonomisk støtte lavinntektsfam: vedlegg 1

Økonomisk støtte lavinntektsfam: vedlegg 2

Uttalelse til søknad, Frognerv. 9B: vedlegg 1

Uttalelse til søknad, Frognerv. 9B: vedlegg 2

Uttalelse til søknad, Frognerv. 9B: vedlegg 3

Uttalse til søknad, Niels Juels g. 31: vedlegg 1

Uttalse til søknad, Niels Juels g. 31: vedlegg 2

Uttalse til søknad, Niels Juels g. 31: vedlegg 3

Uttalse til søknad, Niels Juels g. 31: vedlegg 4

Uttalse til søknad, Niels Juels g. 31: vedlegg 5

Uttalse til søknad, Niels Juels g. 31: vedlegg 6

Uttalse til søknad, Niels Juels g. 31: vedlegg 7

Høringssvar 2. gang: vedlegg 1

Høringssvar 2. gang: vedlegg 2

 

 

Innkalling

Innkalling BU-møte 06.03.2018 med innstillinger og barnas representants uttalelse (PDF 486KB)

Skolebehovsplan (PPTX 4,7MB)

Protokoll

BU protokoll 06.03.18l (PDF 280KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 18/18
PS 19/18
PS 20/18
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 27.02.2018
PS 21/18
Protokoll Helse, - unge, - sosial- og kulturkomiteen 27.02.2018
PS 22/18
PS 23/18
PS 24/18
Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.02.2018
PS 25/18
PS 26/18
Behandling av Plan for folkehelse og frivillighet i Bydel Frogner 2018-2021
PS 27/18
Uttalelse til søknad om bruksendring – Frognerveien 9B
PS 28/18
Uttalelse til søknad om bruksendring – Niels Juels gate 31
PS 29/18
Uttalelse til oppstartmøte for regulering av Strømsborgveien 48
PS 30/18
PS 31/18
PS 32/18
PS 33/18
PS 34/18
PS 35/18
Brasserie Ouest, Elisenbergveien 19 A – uttalelse til søknad om utvidelse av areal
PS 36/18
Økonomisk støtte til barn fra lavinntektsfamilier for å delta i organisert idrett
PS 37/18
Indus Kitchen & bar, Kirkeveien 57 – uttalelse til ny skjenkebevilling
PS 38/18
Mellomstasjonen, Brynjulf Bulls plass 2 – uttalelse til ny skjenkebevilling
PS 39/18
Roklubben selskapslokaler, Huk Aveny 2b – uttalelse til ny skjenkebevilling
PS 40/18
Kongen Marina kafé, Frognerstranda 4 – uttalelse til utvidelse av areal ute
PS 41/18
Pedro’s, Hegdehaugsveien 36 – uttalelse til søknad om ny skjenkebevilling
PS 42/18
Høringssvar 2.gangs høring av saksbehandling om ledsagerbevis
PS 43/18
Oppnevning og fritak av medlem i tilsynsutvalget Majorstutunet og Fagerborghjemmet
PS 44/18
Kongen Marina kafe, Frognerstranda 4 – uttalelse til søknad om utvidet åpningstid ute
PS 45/18
Bygdøy nærbutikk, Langviksveien 15 B – uttalelse til søknad om salgsbevilling
PS 46/18
Welhavens skjenkestue, Welhavens gate 21 A - uttalelse til søknad om ny skjenkebevilling inne og ute
PS 47/18
Lorry, Parkveien 12 - uttalelse til søknad om utvidet åpningstid ute
OSAK 8/18
Uttalelser til bevillinger behandlet på delegert myndighet