Til innhold

Møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 12. desember 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Om møtet

Disse vedleggene vil også ligge som vedlegg i saksframlegget når det blir publisert:

PS Referat Arbeidsutvalget 21.11.17, vedlegg 1

PS Protokoll Arbeidsutvalget 21.11.17, vedlegg 1

PS Protokolle MIBU 05.12.17, vedlegg 1

PS Protokoll HUSK 05.12.17, vedlegg 1

PS Referat Eldrerådet 30.11.17, vedlegg 1

PS Referat RFF 30.11.17, vedlegg 1

PS Referat Ungdomsrådet 30.11.17, vedlegg 1

PS Avviksrapportering per 31.10.17, vedlegg 1

PS Avviksrapportering per 31.10.17, vedlegg 2

PS Budsjett 2018, vedlegg 1

PS Hørinsnotat, vedlegg 1

PS Sak 43/16 Trikk i Skovveien, vedlegg 4

Osak Svarbrev SYE, tilsynsrapport Uranienborghjemmet, vedlegg 1

Osak Svarbrev SYE, tilsynsrapport Uranienborghjemmet, vedlegg 2

Osak Svarbrev SYE, tilsynsrapport Uranienborghjemmet, vedlegg 3

Osak Svarbrev SYE, tilsynsrapport Uranienborghjemmet, vedlegg 4

 

 

Innkalling

BU møteinnkalling 12.12.17 med innstillinger fra kom. (PDF 1,6MB)

Protokoll

Foreløpig protokoll BU-møte 12.12.17 (PDF 340KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 163/17
PS 164/17
PS 165/17
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 05.12.2017
PS 166/17
Protokoll Helse,- unge,- sosial- og kulturkomiteen 05.12.2017
PS 167/17
PS 168/17
PS 169/17
PS 170/17
Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.11.2017
PS 171/17
PS 172/17
PS 173/17
PS 174/17
Brasserie Quest, Elisenbergveien 19 A, uttalelse til ny skjenkebevilling ute
PS 175/17
Vinmonopolet Aker Brygge, Bryggegata 9, uttalelse til ny skjenkebevilling
PS 176/17
PS 177/17
PS 178/17
OSAK 30/17
OSAK 31/17
Svar fra Sykehjemsetaten på tilsynsrapport Uranienborghjemmet 05.09.2017
OSAK 32/17
Uttalelser til bevillinger behandlet på delegert myndighet