Til innhold

Møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 14. november 2017

Tid

klokken 15:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Om møtet

BU-møtet starter kl 15.00 med forberedende budsjett 2018. Del II av møtet starter kl 18.00 og omhandler de løpende saker. Møtet del II begynner med åpen halvtime kl. 18.00.

Forberedende budsjettbehandling med ansatte fra alle avdelinger tilstede. 

 

Disse vedlegg ligger også som elektroniske lenker i saksframleggene:

PS Protokoll bydelsutvalget 17.10.17, Vedlegg 1

PS Protokoll MIBU 07.11.17, Vedlegg 1

PS Protokoll HUSK 07.11.17, Vedlegg 1

PS Referat arbeidsutvalget 24.10.17, vedlegg 1

PS Godkjenning av protokoll MIBU 10.10.17, vedlegg 1

PS Godkjenning av protokoll HUSK 10.10.17, vedlegg 2

PS Referat Eldrerådet, vedlegg 1

PS Referat RFF, vedlegg 1

Referat Ungdomsrådet, vedlegg 1

PS Avviksrapport per 30.09.2017, vedlegg 1  og  vedlegg 2

PS Brukerundersøkelse, vedlegg 1 og vedlegg 2

PS Kompetanseplan, vedlegg 1

PS Bogstadveien anmodning om uttalelse, vedlegg 1

PS Uttalelse til gatenavn, vedlegg 1

Osak Svar på tilsynsrapporter, vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3, vedlegg 4

Møtet del II begynner med åpen halvtime kl. 18.00.

Innkalling

Innkalling BU-møte 14.11.17, med innstillinger og barnas uttalelser (PDF 1,3MB)

Protokoll

Foreløpig protokoll BU-møte 14.11.17 (PDF 293KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 142/17
PS 143/17
PS 144/17
PS 145/17
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 07.11.2017
PS 146/17
Protokoll Helse,- unge,- sosial- og kulturkomiteen 07.11.2017
PS 147/17
PS 148/17
PS 149/17
Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.11.2017
PS 150/17
PS 151/17
PS 152/17
Uttalelse til oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram -ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum
PS 153/17
PS 154/17
Uttalelse angående navnsettingssak - Olav Kyrres gate- Ingegjerds vei
PS 155/17
Bogstadveien 1 - anmodning om uttalelse til etablering av café/serveringssted uten alkohol
PS 156/17
PS 157/17
Budsjettjustering - overføring fra drift til investering
PS 158/17
BA 18, Bygdøy allé 18 – uttalelse til ny skjenkebevilling
PS 159/17
PS 160/17
PS 161/17
Big Beefy, Niels Juels gate 29 - uttalelse til ny skjenkebevilling
Osak 24/17
Osak 25/17
Osak 26/17
Osak 27/17
Osak 28/17
Osak 29/17
Uttalelser til bevillinger behandlet på delegert myndighet