Til innhold

Møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 9. mai 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Innkalling

BU møteinnkalling 09.05.2017 p (PDF 74KB)

Protokoll

Foreløpig protokoll BU-møte 09.05.17(1) (PDF 170KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 43/17
PS 44/17
PS 45/17
PS 46/17
PS 47/17
PS 48/17
PS 49/17
PS 50/17
PS 51/17
PS 52/17
PS 53/17
PS 54/17
PS 55/17
PS 56/17
PS 57/17
PS 58/17
PS 59/17
PS 60/17
PS 61/17
PS 62/17
PS 63/17
PS 64/17
PS 65/17
PS 66/17
PS 67/17
PS 68/17
Akers Mek, Bryggetorget 5 – uttalelse til ny skjenkebevilling inne og ute
PS 69/17
OSAK 6/17