Til innhold

Møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 4. april 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Om møtet

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Følgende sak med vedlegg hører til på sakslisten som sak 42/17

PS 42 Henrik Ibsens gate 100, uttalelse, bruksendring, saksframlegg(1) (PDF 62KB)

PS 42 Vedlegg. Henrik Ibsens gate 100 (PDF 1,9MB)

Protokoll

Foreløpig protokoll BU-møte 04.04.2017 (PDF 180KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 20/17
PS 21/17
PS 22/17
PS 23/17
PS 24/17
PS 25/17
PS 26/17
Møtet er avlyst. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.03.2017
PS 27/17
PS 28/17
PS 29/17
PS 30/17
Bygdøy allé 15 - gnr/bnr 211/26 - uttalelse til søknad - bruksendring til serveringssted
PS 31/17
PS 32/17
PS 33/17
PS 34/17
PS 35/17
PS 36/17
PS 37/17
Budsjettjustering 2017 vedrørende regnskapsresultat 2016 og avsetning til prosjekt bydelens hus
PS 38/17
Munchies Solli, Skovveien 4 - uttalelse til søknad om skjenkebevilling ute
PS 39/17
PS 40/17
PS 41/17
OSAK 5/17