Til innhold

Møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 7. mars 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1. 1 etasje

Sted

Protokoll

BU Foreløpig protokoll 07.03.2017 (PDF 27KB)

Saker til behandling

SakTittel
34/17
Godkjenning av innkalling og saksliste
35/17
Protokoll fra bydelsutvalgets møte den 07.02.2017
36/17
Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 28.02.2017
37/17
Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 28.02.2017
38/17
Referat fra arbeidsutvalget 14.02.2017
39/17
Foreløpig protokoll Arbeidsutvalget 14.02.2017
40/17
41/17
Referat fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.02.2017
42/17
44/17
45/17
Oppnevning av representanter til Ruters utvikling av Majorstuen området
46/17
47/17
48/17
49/17
50/17
51/17
52/17
53/17
O-sak 54/17
O-sak 55/17
O-sak 56/17
O-sak 43/17