Til innhold

Møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 7. februar 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

O-Sak 29 Vedlegg 6 og 7, brev fra Sykehjemsetaten (PDF 46KB)

Informasjon om Oslo kommunes satsing på sykkeltiltak (PDF 3,7MB)

Saker til behandling

SakTittel
01/17
Godkjenning av innkalling og saksliste
02/17
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 13.12.2016
03/17
Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 31.01.2017
04/17
Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 31.01.2017
05/17
Referat fra arbeidsutvalget 17.01.2017
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
Josefines gate 30, gnr/bnr 214/176 - uttalelse til rammesøknad, bruksendring fra offentlig formål til hotell
13/17
Langviksveien 15B, gnr/bnr 2/268 - uttalelse til rammesøknad, bruksendring
14/17
Uttalelse til trafikkanalyse for Ruseløkka/Skillebekk - forslag om å stenge Løkkeveien
15/17
16/17
17/17
18/17
Hukodden strandrestaurant, Strømsborgveien 46 - søknad om utvidet åpningstid ute
19/17
20/17
21/17
22/17
Tataki Asian, Middelthuns gate 25 - uttalelse til søknad om utvidet åpningstid ute
23/17
24/17
25/17
26/17
27/17
Brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel om gang- og sykkeltrase på Bygdøy
28/17
29/17