Til innhold

Møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 10. mai 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Om møtet

Møte innledes med informasjon om beboerparkering ved Bymiljøetaten

Innkalling

BU innkalling 10.05.2016 (PDF 33KB)

Protokoll

Protokoll Frogner bydelsutvalg 100516 - foreløpig (2) (PDF 33KB)

Saker til behandling

SakTittel
81/16
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 12.04.16
82/16
Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 03.05.2016
83/16
Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 03.05.2016
84/16
Referat fra arbeidsutvalget 19.04.2016
85/16
Referat fra seniorrådet 03.05.2016
86/16
Referat fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.05.2016
87/16
Referat fra ungdomsrådet 03.05.2016
88/16
89/16
90/16
91/16
92/16
93/16
94/16
95/16
96/16
Lofthus Samvirkelag LL, Wergelandsveien 17 - ny serverings- og skjenkebevilling - eierskifte
97/16
Sumo Solli plass AS, Henrik Ibsens gate 90 - ny serverings- og skjenkebevilling - eierskifte
98/16
100/16
99/16
101/16