Til innhold
Frogner bydelsutvalg

Møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 8. mars 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Innkalling

Innkalling BU 08.03.16 (PDF 33KB)

Protokoll

Protokoll Frogner bydelsutvalg 08 03 16 - foreløpig (PDF 37KB)

Saker til behandling

SakTittel
31/16
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 09.02.16
32/16
Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 01.03.16
33/16
Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 01.03.16
34/16
Referat fra arbeidsutvalget 16.02.16
35/16
Protokoll fra arbeidsutvalget 16.02.16
37/16
Referat fra Seniorrådet 01.03.16
38/16
Referat fra råd med mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.03.16
39/16
Referat fra Ungdomsrådet 01.03.16 - AVLYST
40/16
Pilestredet 75c, gnr 214, bnr 286 - Bestilling av oppstartsmøte
41/16
Trudvangveien 38, gnr 38, bnr 325 - Bestilling av oppstartsmøte
42/16
Skovveien 4, gnr 211, bnr 92 - Søknad om bruksendring Byggesak til uttalelse
43/16
44/16
Bærum kommune - planstrategi og planprogram for kommuneplan 2017 -2035 - Samordning av Oslo kommunes uttalelse
45/16
Forslag til navneendring for del av Grønnegata
53/16
46/16
47/16
48/16
Bislett Kebab House Hegdehaugsveien, Hegdehaugsveien 2 - Klage på avslag om utvidet åpningstid
49/16
50/16
54/16
Oppnevning av representanter til skolenes samarbeidsmiljøutvalg
55/16
Endring av medlem og varamedlem til HUSK fra Miljøpartiet de grønne
51/16
52/16