Til innhold

Møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 9. februar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Innkalling

Innkalling Frogner bydelsutvalg 09.02.16 (PDF 123KB)

Protokoll

Protokoll Frogner bydelsutvalg 09.02.16 - foreløpig(1) (PDF 483KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/16
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 15.12.15 - foreløpig
4/16
Referat fra Frogner arbeidsutvalg 19.01.16
5/16
Protokoll fra Frogner arbeidsutvalg 28.12.15
6/16
Protokoll Frogner arbeidsutvalg 19.01.16 - foreløpig
10/16
KVU Oslo-Navet Konseptutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - offentlig høring
11/16
Lallakroken 6 - varsel om oppstart av fredningssak etter Kulturminneloven §15, jf. §22
12/16
Veileder for uteserveringer i Oslo med særlige retningslinjer for områder og byrom i sentrum - høringsutkast
13/16
Munkedamsveien 100 - byggesak til uttalelse
14/16
Parkveien 12 - rammesøknad om tiltak
15/16
Høring av forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak
16/16
Forslag om ny fartsgrense og fartsdempende tiltak på Bygdøy
17/16
Frogner plass - bysykkelstativ
18/16
Sykkelstrategi - oppnevning av tverrpolitisk arbeidsgruppe
19/16
20/16
21/16
22/16
23/16
Fornyelser av salgs- og skjenkebevillinger for perioden 2016-2020
29/16
30/16
Observatører til komiteene
24/16
Revisjonsrapport introduksjonsprogrammet nyankomne innvandrere - O-sak
25/16
Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten - tilsynsrapport 2/15 - Sakener unntatt off. §13
26/16
27/16
28/16