Til innhold

Møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 15. desember 2015

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Innkalling BU 15.12.2015 (PDF 124KB)

Protokoll

Protokoll Frogner bydelsutvalg 15.12.15 - foreløpig (PDF 491KB)

Saker til behandling

SakTittel
214/15
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 06.10.15 - foreløpig
215/15
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 10.11.15 - foreløpig
218/15
219/15
220/15
Referat fra arbeidsutvalget 24.11.15
221/15
225/15
Ruseløkkveien 26 - kunngjøring om planforslag til offentlig ettersyn - detaljregulering
226/15
227/15
189/15
228/15
210/15
229/15
Tilsynsutvalg I (Majorstutunet og Fagerborghjemmet / avd Norabakken) - oppnevning for perioden 2015-2019
230/15
Tilsynsutvalg II (Frognerhjemmet og Uranienborghjemmet) - oppnevning for perioden 2015-2019
231/15
Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten - oppnevning for perioden 2015-2019
232/15
Tidemandstuen og Frogner frivillighetsentral - oppnevning for perioden 2015-2019
233/15
Oppnevning til driftsstyrene ved Bygdøy, Majorstuen, Ruseløkka og Uranienborg skole
234/15
Oppnevning av representanter til friluftslivets og idrettens samarbeidsutvalg (FISU) for perioden 2015-2019
235/15
236/15
237/15
Delegasjon av deler av bydelsutvalgets myndighet til bydelsdirektøren ved behandling av høringsuttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger
238/15
239/15
240/15
241/15
Saga Hotel Oslo, Eilert Sundts gate 39 - utvidelse av areal til også å omfatte Holmboes gate 8
242/15
243/15
244/15
Sakene 245 t.o.m. 247
248/15