Til innhold

Møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 15. september 2015

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Innkalling til Frogner bydelsutvalg 15.09.2015 (PDF 126KB)

Tilleggskart til Frogner bydelsutvalg 15.09.2015 (PDF 149KB)

Protokoll

Protokoll Frogner bydelsutvalg 15.09.2015 (PDF 204KB)

Saker til behandling

SakTittel
145/15
Protokoll Bydel Frogner bydelsutvalg 22.06.2015 - foreløpig
146/15
Protokoll Frogner miljø- og byutviklingskomiteen 01.09.2015
147/15
Protokoll Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen 01.09.2015
148/15
Sak 148 Referat AU 18.08.15
149/15
Sak 149 Protokoll - AU delegert 18.08.2015
150/15
Sak 150 Referat fra Frogner seniorråd 01.09.2015
151/15
Referat fra Frogner råd for funksjonshemmede 31.08.2015
152/15
Referat fra Frogner ungdomsråd 02.09.2015
153/15
154/15
155/15
156/15
157/15
158/15
159/15
Navnsetting av park i Josefines gate X Hegdehaugsveien
160-170/15
Orienteringssaker til bydelsutvalgets møte 15.09.2015
171/15
Erling Skjalgssons gate 2 – byggesak med dispensasjonssøknad
172/15
Munkedamsveien 67 – rammesøknad om bruksendring
173/15
Løkkeveien 7A og B – rammesøknad om bruksendring
174/15
Aker brygge – søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan
175/15
Thomas Heftyes gate – forslag om ny forkjørsvei