Til innhold

Møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Mandag 22. juni 2015

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Innkalling til Frogner bydelsutvalg 22.06.2015 (PDF 126KB)

Protokoll

Protokoll Frogner bydelsutvalg 22.06.2015 (PDF 201KB)

Saker til behandling

SakTittel
115
Sak 115 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen 16.06.2015
116
Sak 116 Protokoll fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen 16.06.2015
117
Sak 117 Referat AU 02.06.2015
118
Sak 118 Protokoll - AU delegert 02.06.15
122
123
Sak 123 Skøyen - varsel om oppstart av planarbeid
124
Sak 124 Vikingtidsmuseum på Bygdøy - reguleringsarbeid med konsekvensutredning - varsel om utvidet planområde
125
Sak 125 Pilestredet 75C, byggesak til uttalelse
126
Sak 126 Lassons gate - søknad om støtte til huskestativ
127
128
Sak 128 Avviksrapport pr 30. april 2015 - saksfremlegg med vedlegg
129
Sak 129 Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026
130
Sak 130 Skolebehovsplan 2016 - 2026 - høringsutkast
131
Sak 131 Oslo Mikrobryggeri, Bogstadveien 6 - uteservering - saksfremlegg og vedlegg
132
Sak 132 Onda, Stranden 30 - innførsel til egen virksomhet - samsfremlegg og vedlegg
133
Sak 133 Studenten Bar, Parkveien 1 - fornyelse av skjenkebevilling - saksrfremlegg og vedlegg
134
Sak 134 Søknad om fritak fra verv i seniorrådet
135
Sak 135 Oppnevning av nytt medlem til seniorrådet
136
Sak 136 Deltakelse i forsøksprosjekt med statlig finansiering av eldreomsorgen
137
Sak 137 Møtereferat Løkkeveien - Ruter - Bydel Frogner
138
Sak 138 Orientering om Fjordbyparkens forslag for Filipstad - Naturvernforbundet i Oslo
139
Sak 139 Innovasjonsplan Bydel Frogner 2015 - 2016 - saksfremlegg og vedlegg
140
Sak 140 Bevillinger behandlet på delegert myndighet - saksfremlegg og vedlegg
141
Sak 141 Brukervalg - stasjonær hjemmesykepleie pr april 2015
142
Sak 142 Tilsynsrapport fra tilsyn ved Fagerborghjemmet Norabakken 16.03.2015 - svar fra SYE
134