Til innhold

Møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 14. april 2015

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Innkalling Frogner bydelsutvalg 14.04.2015 (PDF 127KB)

Protokoll

Protokoll Frogner bydelsutvalg 14.04.2015 (PDF 214KB)

Saker til behandling

SakTittel
56-63/15
64/15
Småhusplanen S-4220 Varsel om forslag til mindre reguleringsendring - Ny reguleringsbestemmelse §4
65/15
Gyldenløves gate 15, gnr 213, bnr143 Detaljregulering Kunngjøring om offentlig ettersyn frist 09.03.2015 tom 27.04.2015
66/15
Ruseløkka og Lakkegata skole - Forslag til variabel fartsgrense
67/15
Elisenberg rømningsvei, hovedplan Gnr 213, bnr 243 m.fl. - Anmodning om uttalelse fra berørte etater
68/15
Navnegruppe Filipstad. Mandat – behov for endring
69/15
Hegdehaugsveien 31, gnr 214, bnr 97. Søknad om dispensasjon. Anmodning om uttalelse
70/15
71/15
72/15
73/15
74/15
75/15
76/15
42/15
43/15
77-83/15
Orienteringssaker til bydelsutvalget 14.04.2015
84/15
85/15
Brukervalg – hjemmesykepleie – januar, februar og mars 2015 – orienteringssak