Til innhold

Ekstraordinært møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 23. august 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogt. 1, 1. et.

Sted

Innkalling

BU innkalling ekstraord. 23.08.2016_rev (PDF 31KB)

Protokoll

Protokoll Frogner bydelsutvalg 230816 (PDF 43KB)

Saker til behandling

SakTittel
130/16
Leiekontrakt nytt bydelshus
131/16
Utkast til planstrategi for Oslo 2016-2019 - Planprogram for revisjon av kommuneplanen - Hørin og offentlig ettersyn
132/16
133/16
134/16
135/16
Niels Juels gate 25, gnr 211, bnr 186 - Søknad om bruksendring
136/16
Kiwi 279 Briskeby, Løvenskiolds gate 26 –uttalelse til søknad om ny salgsbevilling