Til innhold
Kunngjøringer fra Bydel Frogner

Høring - åpningstidsforskrift for Bydel Frogner

Oslo bystyre har vedtatt ny forskrift om åpningstider for serverings-, salgs-, og skjenkesteder.

Bydel Frogner skal nå utforme lokal forskrift for de områdene av bydelen som ikke inngår i sentral forskrift. Høringsforslag er utarbeidet med utgangspunkt i tidligere bydelsforskrift av 08.11.2016.

Høringsfrist

Frist for skriftlige uttalelser er mandag 24. september 2018.

Høringssvar sendes Bydel Frogner

E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
Post: Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli, 0201 Oslo

Ny lokal forskrift vil vedtas av Frogner bydelsutvalg 16. oktober.

Dokumenter og lenker

Forslag til lokal åpningstidsforskrift for Bydel Frogner (PDF 0,4MB)
Forskrift om serverings-, salgs-, og skjenkebevillinger, Oslo kommune
Kart over sentrum og indre sentrum som inngår i sentral forskrift (PDF 0,8MB)
Adresseliste høringsinstanser (PDF 0,1MB)