Til innhold
Politikk og Politiske møter

Arild Sørum

Sekretær

Telefon: 930 63 873

E-post:

Sander Osvik Brekke

Leder

Telefon: 450 75 303

E-post:

Bjerke ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

Vedtekter Bjerke Ungdomsråd:

1. Målsetting

1.1 Ungdomsrådet skal være et talerør for ungdom i spørsmål som angår deres oppvekst, levekår og fritid i Bydel Bjerke
1.2 Ungdomsrådet skal være et kontaktorgan på tvers av skoler, organisasjonstilknytning og partitilhørighet.
1.3 Ungdomsrådet skal fremme ungdommenes samlede interesser og ikke være organ for enkeltpersoners eller særskilte interesser.

2. Mandat

2.1 Ungdomsrådet skal ivareta ungdommenes interesser og tale deres sak i Bydel Bjerke.
2.2 Ungdomsrådet skal behandle saker av betydning for ungdom i bydelen
2.3 I saker som berører ungdoms forhold i bydelen skal rådet ha en rådgivende funksjon ovenfor BU før vedtak fattes.
2.4 Ungdomsrådet har møte-, tale og forslagsrett ved BU-møter
2.5 Ungdomsrådet har mulighet til å ta opp saker på eget initiativ

3. Arbeidsoppgaver

3.1       Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør ovenfor politiske organ og bydel. Tiltak, planer og saker som på ulike vis angår de unge skal sendes ungdomsrådet til uttalelse eller høring.
3.2       Ungdomsrådet kan ta opp og utrede saker på eget initiativ som kan sendes videre til behandling i bydel.
3.3       Ungdomsrådet kan sette ned egne arbeidsgrupper eller utvalg som skal arbeide med avgrensede oppgaver.
3.4       Ungdomsrådet legger frem en årsrapport ovenfor BU
3.5       Ungdomsrådet deltar på et felles møte med BU en gang årlig

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Brekke, Sander Osvik

Leder av Bjerke ungdomsråd

Telefon: 450 75 303

Fuglesang, Ingrid

Nestleder av Bjerke ungdomsråd

Telefon: 947 87 530

Basim, Ali

Medlem av Bjerke ungdomsråd

Telefon: 454 65 964

Kahn-Østrem, Abel

Medlem av Bjerke ungdomsråd

Telefon: 959 16 412

Alfred, Priavin

Medlem av Bjerke ungdomsråd

Telefon: 401 69 785

Torres, Melissa Martinez

Medlem av Bjerke ungdomsråd

Telefon: 991 21 035

Yama, Hodan

Medlem av Bjerke ungdomsråd

Telefon: 466 28 504