Til innhold
Bydelsutvalget

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. november 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Årvoll omsorgssenter, Øivindsvei 2

Sted

Ulvenveien 80, Oslo

Om møtet

Møter i bydelsutvalget og de andre folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.
Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, med politikerne vil ofte stille oppklarende spørsmål etter din innledning.
Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat:  merete.stavn@bbj.oslo.kommune.no tlf. 475 12 547

Publikum har ikke adgang til å ta ordet,  komme med spørsmål og meningsytringer under møtet for øvrig.

VELKOMMEN!