Til innhold
Politikk og politiske møter

Lars Arvid Fuglesang

Leder

Telefon: 921 49 412

E-post:

Merete Stavn

BU-sekretær

Telefon: 475 12 547

E-post:

Bjerke arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging. Utvalget innstiller overfor bydelsutvalget i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Fuglesang, Lars Erik (Arbeiderpartiet)

Leder av Bjerke arbeidsutvalg
Leder av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 921 49 412

Husum, Hans Vold (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Nestleder av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 938 32 740

Gamborg-Heinåli, Bergljot (Rødt)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 920 63 975

Husmo, Egil (Høyre)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 982 45 421

Remmen, Else Birgitte (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg

Telefon: 414 78 645