Til innhold

Møte i Bjerke ungdomsråd

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Bjerke finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Mandag 16. april 2018

Tid

klokken 16:30

Om møtet

Ungdomsrådet skal være et talerør for ungdom i spørsmål som angår deres oppvekst, levekår og fritid i Bydel Bjerke.
Alle møter er åpne for publikum. Du kan i "Åpen halvtime" komme med synspunkter og stille spørsmål til Ungdomsrådet.

Velkommen!