Til innhold
Politikk i Bydel Bjerke

Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Tilsynsutvalg A har tilsyn ved følgende tjenestesteder:

- Hjemmetjenesten
- Hjemmetjeneste psykisk helse, Bjerke omsorgsbolig
- Sosialtjenesten

 

Medlemmer

Østby, Bjørn (Rødt)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

Telefon: 992 91 096

Hertzberg, Anne (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

Sørensen, Christine Bjåen (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite
Medlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

Telefon: 993 27 497

Halvorsen, Wenche (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bjerke Eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

Telefon: 901 84 850

Steig, Ola (Rødt)

Varamedlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

Telefon: 906 37 035

Tingbjør, Tommas (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

Telefon: 452 32 676

Risåsen, Elin (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

Telefon: 936 65 191