Til innhold
Politikk i Bydel Bjerke

Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede


Brith Dybing, leder

Telefon: 957 51 897

E-post:

Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Tilsynsutvalg B har tilsyn ved følgende tjenestesteder:

Lunden, Økernenga, Årvollbrinken, Villa Eik og Bjørk, Økern og Økernenga, Refstadjordet miljøarbeidertjenester, Ervald arbeidssenter

Medlemmer

Dybing, Brith (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Bjerke arbeidsutvalg
Nestleder av Bjerke bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 957 51 897

Husmo, Egil (Høyre)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Nestleder av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 982 45 421

Støylen, Sissel (Venstre)

Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite
Medlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 922 61 017

Sandholdt, Mariane (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite
Medlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 996 98 805

Molteberg-Bøhn, Ine Mari (Uavhengig)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 957 03 586

Kaur, Balwinder (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 991 23 051

Lundberg, Bjørn Arvid (Arbeiderpartiet)

Leder av Bjerke arbeidsutvalg
Leder av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 905 14 198