Til innhold
Politikk i Bydel Bjerke

Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig


Karmjit Grewal

Telefon: 980 75 425

E-post:

Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Tilsynsutvalg A har tilsyn ved følgende tjenestesteder:

-  Økern sykehjem og Økern dagsenter
 

Medlemmer

Grewal, Karmjit (Høyre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Eldreråd
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede
Leder av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

Telefon: 980 75 425

Nilsen, Stine-Marie (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

Telefon: 918 62 872

Waglen, Per Otto (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede
Medlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

Telefon: 480 26 100

Meyer, Mathias (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

Telefon: 469 59 450

Isse, Mohamed Duale (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

Telefon: 404 82 938