Til innhold
Politikk i Bydel Bjerke

Leif Marcussen

leder

Telefon: 950 50 087

E-post:

Chatrine Anskau

Sekretær

Telefon: 475 02 460

E-post:

Bjerke Råd for funksjonshemmede

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Marcussen, Leif (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Leder av Bjerke Råd for funksjonshemmede

Telefon: 950 50 087

Harjo, Berny (Ryggforeningen i Oslo og Akershus)

Nestleder av Bjerke Råd for funksjonshemmede

Telefon: 900 67 020

Grewal, Sarbjeet (Høyre)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede

Telefon: 461 31 173

Sundby, Gro Irene (Oslo MS-forening)

Medlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede

Telefon: 997 48 599

Lindrupsen, Andreas (Norges Blindeforbund Oslo)

Medlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede

Telefon: 458 54 632

Haugen, Mary (LUPE- Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende)

Medlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede

Telefon: 975 36 784

Engen, Arild (Norges Handikapforbund)

Medlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede

Telefon: 480 31 829

Bottolfsen, Gunhild (Norges Handikapforbund)

Varamedlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede

Telefon: 986 85 820

Hovslien, Arild (Norges blindeforbund)

Varamedlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede

Telefon: 930 56 902

Hartvig, Hilde Gunn (Oslo MS-forening)

Varamedlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede

Telefon: 905 55 180

Grewal, Karmjit (Høyre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Eldreråd
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede
Leder av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

Telefon: 980 75 425

Arnhol, Gretha

Varamedlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede

Telefon: 924 33 073

Waglen, Per Otto (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede
Medlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

Telefon: 480 26 100