Til innhold

Møte i Bjerke råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Mandag 29. mai 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Spælastua, hovedinngang Ulvenveien 80

Sted

Om møtet

Råd for funksjonshemmede er et samarbeids- og rådgivende organ for bydelsutvalget i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser.

Rådet uttaler seg i saker som universell tilgjengelighet, saker av samferdselsmessig eller miljømessig karakter, plan og reguleringssaker, friluftsliv og saker som angår pleie og – omsorgsektoren.

Alle møter i folkevalgte organer er åpne. Møtene starter med "Åpen halvtime" der publikum har anledning til å komme med synspunkter og stille spørsmål.

Velkommen!

Innkalling

Innkalling RFF 29.05.17 (PDF 353KB)

Protokoll

Protokoll RFF 29.05.17 (PDF 119KB)

Saker til behandling

SakTittel
21/17
22/17
23/17
24/17
Budsjett 2017 - Eksterne budsjettjusteringer pr. april
25/17
26/17
Forslag fra Råd for funksjonshemmede - Henstilling til idrettslag i bydelen om å etablere idrettstilbud for funksjonshemmede