Til innhold

Protokoller fra utvalg, råd og komiteer januar 2017 til orientering

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Bjerke finner du i eInnsyn.