Til innhold

Forslag til fordeling, nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017. Bydel Bjerke

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Bjerke finner du i eInnsyn.